Минулі результати досліджень
На основі перших 28 анкет були проведений попередній аналіз. Географічне розміщення представлено тут.
Червоним та синім кольором відмічені області звідки надійшло найбільше анкет, і які ми порівнювали між собою.

Найбільш вживані словаВ таблиці приведені широко розповсюджені слова, які мають середній бал вище 4:
слово
літературний аналог
середній бал
канапка
бутерброд
4.70
баняк
каструля
4.61
зупа
суп
4.48
бузьок
лелека
4.46
копати
вдаряти ногою
4.41
ґумаки
гумові чоботи
4.33
вельон
фата
4.32
пляцок
торт
4.22
ровер
велосипед
4.22
файно
гарно, добре
4.22
хробаки
черви
4.22
мешти
туфлі
4.15
фіра
віз
4.11
шваґер
сестрин чоловік, зять
4.11
шуфля
широка лопата
4.11
пательня
сковорідка
4.07
румбамбар, барбар
ревінь
4.07
штахета
невелика дошка, елемент паркану
4.07
когут
півень
4.04
коліжанка
подруга
4.04
коц
покривало, тонка ковдра
4.04
шалик
шарф
4.04


Залежність ступеня вживаності слів від року народженняbal_year.GIF
Залежність між середнім балом кожного респондента від року його народження. Червона лінія показує апроксимацію регресією

Існує певна залежність між середнім балом респондента і його віком (роком народження).
Більше діалектних слів вживають люди старшого віку. Ми апроксимували залежність між середнім балом та роком народження лінійною регресією виду Y = A + B * X, де коефіцієнти A = 56.3±12.0, B = -0.0272±0.00605. Також ми обчислили лінійний коефіцієнт кореляції, він виявився рівним -0.66, що відповідає середньому рівню залежності між віком та ступенем вживаності діалектних слів. Кольором показані дані респондентів з різних регіонів. В середньому найвищі показники мають респонденти з синьої області наддністрянського говору (див. карту вище). Це пов'язано з тим що початкова вибірка слів формувалася переважно представниками цієї області. Дещо нижчі показники мають представники червоної області, волинського та західно-поліського говорів. Найменші показники належать представникам подільського говору.
Порівняння вживання слів в двох окремих областях
if.gif
Статистичний розподіл різниць середніх балів, по кожному слову, між респондентами синьої та червоної областей

Найбільше статистичних даних зібрано серед респондентів, що представляють наддністрянську говірку. В ній можна виділити дві географічно віддалені одна від одної області (червону та синю). В межах цих областей обчислено середній бал для кожного слова. На рисунку показано частотний розподіл різниць між середнім балом синьої та червоної областей. Найбільші різниці по модулю показують слова, розповсюдженість яких найбільше відрізняється в даних регіонах.

Таблиця слів, які є більш вживаними в червоному регіоні, різниця більша за 1:
слово
літературний аналог
різниця
середніх балів
бритванка
дека для випікання
-2.13
гринадля
шпилька до волосся
-1.08
ковтун
брудне волосся
-1.17
маринарка
піджак
-1.67
станик
бюстгальтер
-1.13

Таблиця слів, які є більше вживаними в синьому регіоні, різниця більша за 2:
слово
літературний аналог
різниця
середніх балів
біґа
кирка
2.38
бляшка
дека для випікання
2.46
вино
піка (в гральних картах)
2.06
верета
рядно, килим
2.07
ґабзувати
ганьбити, паплюжити
2.39
дзвінка
бубна (в гральних картах)
2.46
дідура
ледар
2.50
збиточник
хуліган, розбишака
2.25
кайстра
посудина для приготування будівельного розчину
2.50
кісто
вермішель
2.58
корба
важіль для обертання
2.13
корец
міра ваги, 100 кг
2.29
маґаляси
деруни
2.25
манєрка
бляшана банка
2.63
мастити
білити, наносити
2.04
пательмага
велика палиця
2.46
пінькало
комар
2.17
погутькало
пугач (сова)
2.08
рискаль
лопата
2.46
слуп
стовп
2.33
стирка
ганчірка
2.17
фатка
натягнута сітка для ловлі риби
3.00
холітати
коливати
2.71
цєпата
курчата
2.17

Це і є найбільш типові слова за рівнем вживаннями яких можна визначити приналежність респондента до того чи іншого регіону.